Flytta till Estland

Flytta till Estland
Det som krävs för att ta ut lön och bara betala den låga Estniska löneskatten, är att du skriver dig i Estland. Då betalar du bara 21% i skatt oavsett storlek på inkomst.

Detta är även en bra möjlighet att lyfta ut din eventuella aktieuttdelning till samma låga skatt i allt och ett.

För att kunna folkbokföras i ett annat land behöver du ha en adress i det landet.

Vi kan hjälpa dig att flytta till Estland.

Skriv dig i Estland för endast 550€ + VAT och du får tillgång till en privatadress i Tallinn för 45 € per månad. När du sedan har skaffat en egen adress, så meddelar du oss den nya adressen, så kan vi hjälpa till att "flytta dig" från oss till din egen adress. Du behåller ditt svenska medborgarskap, pass och personnummer.

Eftersom man inte kan vara skriven i mer än ett land, så måste du "skriva ut" från Sverige, när mantalsskrivningen i Estland är klar.

Önskar du byta ditt Svenska körkort till EST körkort, och ändå behålla ditt Svenska körkort.

Efter 6-8 månader efter din folkbokföring, kan vi ansöka om en duplett av ditt körkort och detta genom körkorts myndigheten i Estland. Du kan behålla ditt svenska körkort, du förlorar inga rättigheter men kan köra utan risk om du skulle Tappa ett av dem.

Vi hjälper dig med samtliga ansökningar och vägledning, se prislistan.

Sjukvård.

När du från ditt bolag betalat sociala avgifter (minimum avgift 220€ mån) under tre redovisade kalender månader så har du damma rätt till sjukförsäkring som i ditt hemland, och även möjligheten till samma sjukförsäkrings kort vid vistelse inomför EU och EES länder.

Ett sjukbesök i Estland AKUT kostar 3.50 €

Remisser från Husläkare 0 €

Besök hos Husläkaren 5 €

Vi hjälper dig med registrering av husläkare, som ingår i ditt flytt paket. Dock vid sjukbesök om du önskar tolk, så finns vi till förfogande. Se vår prislista på Service Övrigt.

Incorporated Service OÜ - Bilda företag i Estland