Bilda AB i Estland

Bolagsskatt i Estland 0%
Bolagsskatten är 0% och aktieutdelningskatten är 21%. I Estland tas bara skatt ut på de vinstmedel som delas ut. Vinster som stannar kvar i bolaget beskattas inte alls, detta är unikt i Europa.

Vid förlust
Förluster kan man skjuta framåt och reglera mot kommande vinster följande år (max sju år).

Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivare i Estland betalar sociala avgifter som består av två delar. Totalt 33,3%.

Mervärdesskatt
Den generella momsen är 20%.

Andra skatter
Fastighetsskatten varierar mellan 0,1% till 2,5% av taxeringsvärdet, som fastställs varje år.

Exempel med jämförelse mellan Estland och Sverige
Om du har ett AB i Estland och ett AB i Sverige och vi utgår ifrån att båda har lika stor försäljning och lika många anställda, med lika många tjänstebilar, så kommer bolagets vinst att bli större i Estland. Båda bolagen har 10 anställda var, 5 av dom har tjänstebilar. Alla anställda har en lön på 30.000 i månaden. Alla tjänstebilar är Volvo V70. För att underlätta jämförelse är beräkningen gjord i svenska kronor och på ett år.

Så här stor skillnad är det med AB i Estland
Mitt Bolag OÜ (Estland) Mitt Bolag AB (Sverige)
Försäljning: 9.000.000 Försäljning: 9.000.000
Kostnader (utom lön): 2.500.000 Kostnader (utom lön): 2.500.000
Löner: 10x30.000x12 = 3.600.000 Löner: 10x30.000x12 = 3.600.000
Förmånsvärde: 5x0 = 0 Förmånsvärde: 5x10.000x12 = 600.000
Bilavgift: 5x1.860x12 = 111.600 Bilavgift: 5x0 = 0
Soc avg: 3.600.000x33,3% = 1.198.800 Soc avg: 4.200.000x32,42% = 1.361.640
Obeskattad vinst: 1.589.600 Obeskattat vinst: 988.360
Bolagsskatt, 0%: 0 Bolagsskatt, 28%: 276.741
Kvar till aktieutdelning: 1.589.600 Kvar till aktieutdelning: 711.619

Om bolaget gör aktieutdelning till ägarna så beskattas uttaget i Estland med 21% och uttaget i Sverige med 30%.

Så här stor skillnad är det med AB i Estland
Bor du i Sverige och tar ut lön från ditt Estniska bolag, så är du själv skyldig att ta upp det i din svenska inkomstdeklaration. Du ska då redovisa skatteskillnaden mellan den Estniska löneskatten och vad du skulle betalat i Sverige, exempelvis 33%. Då ska du fyllnadsinbetala skatt på 12% i Sverige. Skatteverket vet annars inte om att du har lön från ett företag utomlands.

När du är skriven i Sverige deklarerar du alltså alla dina inkomst i din självdeklaration i Sverige, både det du fått utbetalt från Svenska arbetsgivare och det du fått från utländska arbetsgivare.

Är du skriven i Estland så deklarerar du din inkomst till Estniska skatteverket. Sociala avgifter i Estland är 33%, vilket är samma som i Sverige (31,42%).

Det finns ingen arvs- eller gåvoskatt i Estland.

För att skriva ut dig från Sverige finner du info på www.skatteverket.se/folkbokforing

Incorporated Service OÜ - Bilda företag i Estland